Investiční strategie

Žijeme v turbulentních dobách plných paradoxů. Ceny akcií, dluhopisů i nemovitostí dosahují nových rekordů, zatímco žijeme v uzavřených ekonomikách pod tíhou neodcházející pandemie. Dochází k bezprecedentnímu zadlužování států a tištění peněz centrálními bankami. Reálné výnosy dluhopisů řady západních států jsou záporné. Nůžky majetkové nerovnosti se rekordně rozevřely. Svět je zmítán vlnou nepokojů a geopolitické napětí roste…

S vědomím křehké rovnováhy současné situace je naše investiční strategie do značné míry oportunistická a selektivní. Soustředíme se v první řadě na ochranu svěřeného majetku (tzn. na rizika našich investic) a až poté na výnos. Výnos hledáme zejména v neefektivnosti kapitálového trhu, způsobeného neobvyklými podnikovými a politickými událostmi.

Podrobněji k investiční strategii:

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY