EVENT-DRIVEN SBS PODFOND (fondu SBS FUNDS SICAV a.s) byl zapsán Českou národní bankou do seznamu fondů dne 1.5.2019 a zahájil upisování investičních akcií dne 1.6.2019.

Odkazy: